바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Tin tức Ansan
toàn bộ: 21 số (1/3) trang
News - No., 제목, 등록자, 등록일, 파일, 조회수
No. Tiêu đề Bộ phận đăng ký Ngày đăng kí Tập tin lượt xem
21 Thông báo tuyển chọn thành viên của Dàn nhạc Đa văn hóa Woori năm 2022 테스트2 2021-12-22 file 19
20 HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 테스트2 2021-12-22 13
19 Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực Opinion leader của đô thị liên văn hóa 2021-11-05 16
18 CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN LẦN THỨ 1 2021-11-05 15
17 Lớp luyện thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) đợt 4 2021-09-09 22
16 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN JANSSEN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHƯA ĐĂNG KÝ 2021-08-30 17
15 Hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 qua điện thoại và đến trực tiếp dành cho người nước ngo 2021-08-17 17
14 HỌC KỲ II NĂM 2021 Mở rộng đối tượng hỗ trợ sinh viên thành phố Ansan 50% học phí phải nộp 2021-07-22 21
13 CUỘC THI VIDEO 60 GIÂY NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CƯ DÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2021-07-22 file 35
12 Tuyển học viên người nước ngoài học Tiếng Hàn Năm 2021 2021-06-04 34