바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Trung tâm dịch vụ tư vấn có phiên dịch tiếng nước ngoài
Trung tâm dịch vụ tư vấn Người nhập cư Ansan
Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Người nhập cư Ansan cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 11 ngôn ngữ khác nhau nhằm giúp đỡ người lao động nhập cư và các gia đình đa văn hóa đang gặp các khó khăn như rào cản ngôn ngữ, thất nghiệp và những khó khăn khác trong cuộc sống bằng tiếng mẹ đẻ. (Trung tâm hoạt động nhờ Quỹ Phúc lợi Xã hội Ansan Jeil)
Số điện thoại liên hệ
1644-7111 / 031-8099-5400

Giờ làm việc

 • Thứ Hai đến thứ Sáu từ 9.00 a.m. đến 6.00 p.m.
  Chủ nhật từ 10:00 a.m. đến 7:00 p.m.
 • (Đóng cửa ngày Thứ Bảy và Ngày lễ.
  Nghỉ trưa từ 12:00 p.m. đến 1:00 p.m.)

Chủ đề dịch vụ tư vấn

 • Thông tin chung liên quan đến cuộc sống, tiền lương và trợ cấp thôi việc, bảo hiểm y tế, quan hệ lao động, xung đột tại nơi làm việc, tai nạn lao động/công nghiệp và tư vấn pháp lý
 • Đơn xin thị thực và lưu trú tại Hàn Quôc, hỗ trợ y tế, tư vấn gia đình đa văn hóa, dịch vụ phiên dịch và dịch thuật, và những khó khăn khác liên quan đến cuộc sống, v.v.

Các nước áp dụng

Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nepal, Indonesia, Nga (Uzbekistan và các quốc gia khách trong khu vực), Pakistan, Thái Lan, Philippines (tiếng Anh) và Sri Lanka

Типы услуг

Các loại dịch vụ : Tư vấn qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp (miễn phí) - Cuộc gọi Khẩn cấp & Trợ giúp

 • Hàn Quốc
  1644-7111
 • Trung Quốc
  1644-7111+2
 • Việt Nam
  1644-7111+3
 • Nepal
  1644-7111+4
 • Indonesia
  1644-7111+5
 • Nga
  1644-7111+6
 • Pakistan
  1644-7111+7
 • Thái Lan
  1644-7111+8
 • Philippines
  1644-7111+9
 • Sri Lanka
  1644-7111+01
 • Campuchia
  1644-7111+02

Dịch vụ tư vấn liên quan đến lao động và việc làm miễn phí
(luật sư lao động có chứng nhận)

Sẵn sàng tư vấn về các chủ đề liên quan đến tai nạn công nghiệp/nghề nghiệp và những tai nạn khác. Chủ nhật hàng tuần từ 2:00 p.m. đến 5:00 p.m. Yêu cầu hẹn trước qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp.

Dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí

Các vụ kiện dân sự và hình sự, giúp việc nhà, thị thực và các chủ đề khác liên quan đến nhập cư. Vào thứ Ba của tuần thứ 4 mỗi tháng từ 1:00 p.m. đến 3:00 p.m. Yêu cầu hẹn trước qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp.