바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Hướng dẫn đăng ký người nước ngoài
Hướng dẫn đăng ký người nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Khi công dân nước ngoài đang ở lại Hàn Quốc lâu hơn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào đất nước, người đó phải nộp đơn đăng ký người nước ngoài trong vòng 90 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào nước này bằng cách đến văn phòng nhập cư hoặc chi nhánh địa phương tại nơi cư trú.

Người nộp đơn phải chuẩn bị các hồ sơ:

Hộ chiếu / 2 ảnh thẻ màu (3cm*4cm) / Các tài liệu chính thức theo yêu cầu của các danh mục khác nhau như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bằng chứng ghi danh, v.v.

Thông tin khiếu nại dân sự

New Window

Báo cáo thay đổi địa chỉ

Khi một người được đăng ký là người nước ngoài đang di chuyển đến một địa điểm khác, người đó phải nộp đơn thay đổi địa chỉ trong vòng 14 ngày.
Có thể đăng ký tại tòa thị chính, văn phòng quận, các trung tâm phúc lợi hành chính ở mỗi tỉnh và các văn phòng nhập cư

Người nộp đơn phải nộp các hồ sơ

  • Nếu bạn là người trực tiếp nộp đơn, bạn phải mang theo hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài và một hồ sơ chứng minh nơi cư trú của bạn.
  • Khi ai đó nộp đơn thay đổi cho bạn, người nộp đơn phải mang theo giấy ủy quyền, chứng minh thư người đại diện, các hồ sơ chứng minh mối quan hệ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký gia đình và một tài liệu chứng minh nơi cư trú (đối với người nộp đơn dưới 17 tuổi, cha hoặc mẹ có thể nộp đơn thay đổi cho con)
  • Hồ sơ chứng minh nơi cư trú (ví dụ) Hồ sơ có thể cho thấy người đó đang ở tại nơi cư trú như hợp đồng thuê xe, thư xác nhận từ nhà cung cấp chỗ ở, thư thông báo kết thúc hợp đồng cho cư trú, biên lai thanh toán phí tiện ích và biên lai thanh toán các khoản ký túc xá.

Thông tin khiếu nại dân sự

New Window

Cổng thông tin Thị thực Hàn Quốc

Đơn xin thị thực, kiểm tra tình trạng và thông tin liên quan đến cấp thị thực

New Window