바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Thông tin về Tòa thị chính Thành phố

Tòa thị chính thành phố Ansan-si (387 Hwarang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do)

Tòa nhà chính

 • Tầng 4

  Phòng Thông tin và Truyền thông, Phòng Hỗ trợ Xã hội An toàn, Trung tâm Kiểm soát Khẩn cấp và Thảm họa Ansan-si, Phòng Thống kê, Phòng Kinh tế Tăng trưởng tương hỗ, Phòng Tiếp dân và Phòng Ngân sách

 • Tầng 3

  Phòng Nghệ thuật và Văn hóa, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tiếp nhận Tài liệu, Phòng Quy hoạch đô thị, Phòng Kế hoạch chính sách, Phòng Chiến lược tăng trưởng mới, Phòng Ngân sách và Pháp lý, Phòng chờ và Phòng điều dưỡng

 • Tầng 2

  Phòng Thị trưởng, Phòng Phó thị trưởng, Phòng Giám đốc An Ninh và Hành chính, Phòng Giám đốc Kinh tế Nhân dân, Phòng Giám đốc Văn hóa và Phúc lợi, Phòng Giám đốc Thiết kế đô thị, Phòng họp 1, Phòng Phát thanh thành phố, Phòng tình huống, Phòng tư vấn Nhân viên và Phòng Cố vấn đặc biệt cho các Tình huống chính trị

 • Tầng 1

  Phòng Quản lý tự trị địa phương, Phòng kế toán, Phòng làm việc đêm, Vụ Phúc lợi cho người cao tuổi, Vụ Phúc lợi cho người khuyết tật và Phòng Cà phê sách

 • B1

  Phòng Kỹ thuật, Phòng điện và Phòng tình huống toàn diện.

Tòa nhà Khiếu nại dân sự

 • Tầng 2

  Phòng Nhân viên Thông tin công cộng, Sở thuế, Trung tâm việc làm, Phòng tư vấn việc làm, Phòng ảnh, Phòng họp lớn và Hội động Quản trị thành phố Ansan-si

 • Tầng 1

  Phòng Khiếu nại và Hộ chiếu dân sự, Phòng Công bằng thuế, Phòng Kiến trúc và Thiết kế, Phòng Chính sách phúc lợi, Phong Chính sách chăm sóc trẻ em, Phòng Dịch vụ Tư vấn Pháp lý miễn phí, Quầy Ăn nhẹ

 • B1

  Quầy tự phục vụ

Tòa nhà Hội đồng

 • Tầng 3

  Phòng Hội đồng, Phòng Họp chung và Phòng Phát thanh

 • Tầng 2

  Văn phòng Chủ tịch, Văn phòng Phó chủ tịch, Văn phòng Tổng thư ký, Thư ký hội đồng và Thư viện

 • Tầng1

  Văn phòng hội đồng, Trung tâm Thông tin hội đồng

 • B1

  Bãi đậu xe

Tòa nhà phụ thứ hai

 • Tầng 4

  Sở Cải tạo đô thị, Sở Nhà ở, Nhóm Hỗ trợ Giải quyết Thảm họa Phà Sewolho và Phòng Lưu trữ tổng hợp

 • Tầng 3

  Văn phòng Kiểm toán viên, Địa điểm Kiểm tra thường trực, Sở Thông tin đất đai, Sở Du lịch, Cục Xúc tiến Thể thao và Phòng Chính sách Việc làm

 • Tầng 2

  Sở Y tế và Vệ sinh công cộng, Sở Công viên, Sở Diện tích xanh, Phòng chờ công dân, Phòng Nghiên cứu Hồ sơ, Phòng Liên minh tín dụng tại chỗ và Phòng họp

 • Tầng 1

  Phòng Phụ nữ và Gia đình, Trung tâm Khởi nghiệp Giấc mơ Danwon, Trung tâm Báo cáo Phân biệt giới tính và Sở Cảnh sát tư pháp đặc biệt Gyeonggi-do.

 • B1

  Phòng Kỹ thuật và Phòng điện

Văn phòng tổng hợp

 • Tầng 3

  Детский сад мэрии г.Ансан

 • Tầng 2

  Nhà trẻ thành phố Ansan-si

 • Tầng 1

  Nhà trẻ thành phố Ansan-si

Tòa nhà phụ thứ 3 (839, Jungang-daero, Danwon-gu, Ansan-si)

Tòa nhà phụ thứ 3

 • Tầng 5

  Quầy phục vụ đồ uống, Hội đồng Phúc lợi xã hội địa phương Ansan, Chương trình nghị sự Ansan 21

 • Tầng 4

  Sở Tái chế Tài nguyên, Sở Xây dựng và Đường bộ, Sở Giáo dục và Quỹ phát triển Giáo dục và Đào tạo Nguồn Nhân lực và Thanh niên, Trung tâm Hợp tác Giáo dục sáng tạo

 • Tầng 3

  Văn phòng Giám đốc Môi trường và Giao thông vận tải, Sở Chính sách Môi trường, Sở chính sách Giao thông, Sở Giao thông công cộng, Nhóm Giám sát chất lượng nước dân sự, Phòng Dữ liệu sinh thái

 • Tầng 2

  Sở Năng lượng xanh, Tổng đài Khiếu nại dân sự và Phòng lưu trữ tổng hợp

 • Tầng 1

  Ngân hàng NH

 • B1

  Phòng Kỹ thuật, Phòng điện và Bãi đậu xe