바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Trung tâm chuyển ngoại tệ
Trung tâm chuyển ngoại tệ
Giới thiệu về trung tâm chuyển ngoại tệ tại Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc
Trung tâm chuyển ngoại tệ Ansan tại Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc mở cửa 365 ngày một năm và xử lý chuyển ngoại tệ.

Chuyển ngoại tệ và dịch vụ tài chính chung

  • Các ngày trong tuần từ10:00 ~ 19:00
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ từ 09:00 ~ 16:00