바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Chia sẻ Xe Saengsaeng
Chia sẻ Xe Saengsaeng

「Chia sẻ Xe Saengsaeng」 luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn, vì nhu cầu lái xe thoải mái của bạn.
Lên kế hoạch cho chuyến đi của gia đình bạn với Saengsaeng Car.

Chia sẻ Xe ‘Saengsaeng’ là gì?

Chia sẻ Xe Saengsaeng Car Share là một chương trình cho phép công dân Ansan sử dụng những chiếc xe của thành phố Ansan-si và không được sử dụng vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Những ngày có thể sử dụng: Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ Seolnal và Chuseok, và các ngày lễ khác.

Đủ điều kiện

Người nhận trợ cấp an ninh sinh kế cơ bản, gia đình thu nhập thấp, người ái quốc và cựu chiến binh theo chương trình bồi thường quốc gia, các gia đình đa văn hóa, gia đình cha mẹ đơn thân, người tị nạn Bắc Triều Tiên và các gia đình đông con.

Ứng viên đủ điều kiện thuộc danh mục gia đình đa văn hóa hoặc người tị nạn Bắc Triều Tiên không đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân hoặc thông tin hành chính sử dụng chung của họ không tìm thấy trong hệ thống, phải điền vào các biểu mẫu có liên quan để truy cập chương trình.

Tài liệu cần thiết

  • Người nhận trợ cấp an ninh sinh kế cơ bản: Chứng nhận người nhận
  • Gia đình đa văn hóa: Giấy chứng nhận kết hôn
  • Cha mẹ đơn thân: Chứng nhận gia đình cha mẹ đơn thân
  • Người tị nạn Bắc Triều Tiên: Chứng nhận chấp nhận với người tị nạn Bắc Triều Tiên
  • Gia đình thu nhập thấp: Chứng nhận liên quan đến tình trạng thu nhập thấp
  • Gia đình đông con: Bản sao đăng ký cư trú và Giấy chứng nhận quan hệ gia đình
  • Người ái quốc và cựu chiến binh theo chương trình bồi thường quốc gia: Xác nhận của chương trình bồi thường quốc gia đối với người ái quốc và cựu chiến binh

Lấy xe từ đâu

  • Văn phòng Quản lý Xe cơ giới tại Tòa thị chính thành phố Ansan-si

Thông báo cho người sử dụng của Ansan-si「Pháp lệnh liên quan đến sử dụng chung xe cơ giới được chia sẻ」 2019.5.1

Thời gian nộp đơn

  • Thời gian áp dụng: Từ 30 ngày đến 1 ngày (trước 1.00 p.m.) trước ngày sử dụng mong muốn.
Đăng ký Saengsaeng Car Share ngay bây giờ