바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Thông tin khiếu nại dân sự (tổng đài)

Giới thiệu và cách sử dụng

Lịch sử

 • 2012.08.08 Thiết lập ‘Quy định về lắp đặt và vận hành tổng đài khiếu nại dân sự thành phố Ansan-si.
 • 2013.02.13 Bắt đầu hoạt động thử nghiệm tổng đài khiếu nại dân sự Ansan-si (văn phòng)
 • 2013.05.02 Mở rộng phạm vi dịch vụ tư vấn (văn phòng + địa điểm kinh doanh)
 • 2013.05.10 Ra mắt một tổng đài (2F, 839 Jungang-daero, Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do)
 • 2013.08.08 Mở rộng phạm vi dịch vụ tư vấn cho tất cả các bộ phận (văn phòng + địa điểm kinh doanh + văn phòng quận + trung tâm dịch vụ cộng đồng)
 • 2014.05.28 Có chứng nhận KS trong lĩnh vực tổng đài (Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc)

Mở cửa: 365 ngày một năm

 • Các ngày trong tuần: 08:00∼19:00
 • Cuối tuần và Ngày lễ: 09:00∼18:00
 • Sau giờ hành chính: Kết nối với văn phòng trực đêm (thành phố) qua dịch vụ cuộc gọi
  • Văn phòng trực đêm thành phố: 481-2222
  • Văn phòng trực đêm của Văn phòng Quận Sangnok: 481-5222
  • Văn phòng trực đêm của Văn phòng Quận Danwon: 481-6222

Cách sử dụng

 • Dịch vụ cuộc gọi
  • Số điện thoại chính: 1666-1234
  • Số cố định: 031-430-8100
 • Dịch vụ khách hàng truyền thông xã hội
 • Dịch vụ khách hàng qua văn bản: 0521666-1234

Phí dịch vụ

Mức phí điện thoại tiêu chuẩn được tính
 • Theo mức giá thiết lập bởi công ty viễn thông mà người khiếu nại sử dụng.
  • (Nếu bạn liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng qua số chính, bạn có thể phải trả phí cho công ty viễn thông bạn sử dụng ngay cả khi bạn có thể đang sử dụng gói không giới hạn tùy thuộc vào chi tiết gói sử dụng của bạn.)

Trả lời tự động của tổng đài

Giờ hoạt động (dịch vụ khách hàng trong giờ hoạt động)
 • Số chính: 1666-1234
  • Xin chào. Quý khách đã gọi đến Tổng đài khiếu nại dân sự Ansan-si.
  • Vui lòng giữ máy trong khi chúng tôi kết nối quý khách với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
  • Để cải thiện chất lượng dịch vụ, cuộc gọi của quý khách sẽ được ghi âm lại.
 • Khác
  • Đây là [Tên].
  • Để có được dịch vụ tư vấn nhanh và hữu ích, quý khách sẽ được kết nối với Tổng đài khiếu nại dân sự. Để cải thiện chất lượng dịch vụ, cuộc gọi của quý khách sẽ được ghi âm lại.

Sau giờ hoạt động (bao gồm cả thời gian ban đêm)

 • Xin lỗi. Trung tâm dịch vụ khách hàng không hoạt động tại thời điểm này trong ngày.
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối vào các ngày trong tuần và từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối vào cuối tuần và ngày lễ.
 • Vui lòng ấn phím 1 để kết nối với văn phòng trực đêm hội trường thành phố và nhấn phím 2 để kết nối với văn phòng trực đêm của Văn phòng Quận Sangnok-gu và nhấn phím 3 để kết nối với văn phòng trực đêm của Văn phòng Quận Danwon-gu.