바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Phòng chống dịch bệnh cho người lao động nhập cư
Phòng chống dịch bệnh cho người lao động nhập cư

Vận hành trung tâm trải nghiệm rửa tay

  • Trung tâm trải nghiệm mở cửa suốt cả năm để dạy cho người lao động nhập cư tầm quan trọng của việc rửa tay và cách rửa tay đúng cách để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Phân phát bao cao su để ngăn ngừa sự lây lan của HIV và AIDS

Xét nghiệm lao (X-quang ngực)

  • Cứ mỗi ba tuần, vào Chủ nhật lúc 14:00
  • Các xét nghiệp được tiến hành với sự cộng tác của Hiệp hội Lao Quốc gia Hàn Quốc. Tất cả công dân Hàn Quốc và nước ngoài đủ điều kiện để xét nghiệm.