바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Lịch sử của Ansan

Lịch sử của Ansan

Ansan ban đầu là Janghanggu-hyeon hoặc Gosayaholcha-hyeon của Cao Câu Ly (Goguryeo), nhưng sau đã trở thành huyện Janggu-gun trong thời trị vì của Vua Gyeongdeok triều đại Silla.

Trong thời kỳ đầu Cao Ly Goryeo, địa danh này được đổi thành Ansan-gun (huyện Ansan). Vào năm thứ 9 của triều đại Vua Hyeonjong (1018), nó trở thành huyện trực thuộc Suju (Suwon) và được đặt tên là Ansan-hyeon. Vào năm thứ 34 của triều đại Vua Chungryeol trong thời Cao Ly Goryeo (1308), một lần nữa nó lại trở thành Ansan-gun vì đây là nơi sinh của Vua Munjong của Cao Ly (Goryeo). Sau đó nơi này được quản lý bởi quan chức địa phương.

Vào năm thứ 13 triều đại vua Taejong dưới thời Joseon (1413), đã diễn ra một cuộc cải cách toàn diện hệ thống quản trị địa phương. Theo hệ thống 8 tỉnh được giới thiệu trong phần cải cách, Ansan được sát nhập vào tỉnh Gyeonggi-do và sau đó được quản lý bởi thống đốc quận.
Khoảng 30 ri về phía nam Ansan là Chojiryangyeong. Vào năm thứ 7 của triều vua Hyojong (1656), Chojijin ở đây đã được chuyển đến đảo Ganghwado.

Ansan thường được gọi là ‘Yeonseong’ dưới thời Joseon. Đó là bởi vì Kang Heemaeng, một viên chức và là một nhà nông học, đã ghé thăm nhà Ming với tư cách Jinheonbusa vào năm thứ 9 của triều đại vua Sejo (1463), và mang theo những hạt sen. Sau đó, ông đem gieo hạt sen ở Gwangogji của Ansan, loài hoa sau đó được lan truyền khắp đất nước. Trong sách Ansanguneupji』 đã ghi chép lại rằng Ansan đã có biệt danh là ‘Yeonseong’ từ đó.

Tuy nhiên, cũng có thể cho rằng vào năm thứ 2 của triều đại Vua Jeongjong (1400), Ansan đã được gọi là Yeonseong từ trước đó vì rằng Kim Jeong-gyeong, người thuộc gia tộc Kim của Ansan được nhận tên ‘Yeonseonggun’ sau khi được ghi nhớ là người có công (Juamyeongongsin) vì đã đàn áp cuộc nổi dậy của Pakpo.
Khi hệ thống 23-bu được thi hành vào năm thứ 32 của triều đại Vua Gojong (1895), địa danh này được đặt dưới Incheon-bu. Tuy nhiên, với sự khôi phục của hệ thống vào năm tiếp theo, một lần nữa Ansan lại được đặt dưới Gyeonggi-do.

Năm 1906, các xã Seonggot-myeon, Bukbang-myeon, và Wolgok-myeon của Gwangju đã được sáp nhập với huyện Ansan-gun. Tuy nhiên, với việc bãi bỏ hoàn toàn hệ thống khu hành chính trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1914, cả ba huyện gồm Ansan, Siheung, và Gwacheon đều được sáp nhập dưới tên Siheung-gun. Vùng Ansan được nhập vào Suam-myeon và Gunja-myeon của Siheung-gun, Seonggot-myeon, Bukbang-myeon và Wolgok-myeon sau đó được chuyển cho Suwon-gun và trở thành xã Banwol-myeon.

Sau đó vào năm 1976, các xã Suam-myeon và Gunja-myeon của Siheung-gun, và khu vực xung quanh xã Banwol-myeon của Hwaseong-gun được lập thành Thành phố Sản xuất mới Banwo khiến thúc đẩy việc tăng dân số hàng năm. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1986, vùng này nâng hạng lên thành thành phố và trở thành thành phố ‘Ansan-si’, lấy lại tên cũ.

Vào tháng 12 năm 1994, một số phần của xã Banwol-myeon ở Hwaseong-gun và toàn bộ xã Daebu-myeon được sáp nhập vào thành phố Ansan-si. Vào tháng 4 năm 1995, một vài phần của Hwajeong-dong ở Siheung-si, và Jangsang-dong, Jangha-dong, và Suam-dong được hợp nhất thành Thành phố Ansan-si ngày nay.