바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Thăm khám dịch vụ quản lý sức khỏe răng miệng (chỉ nhận đặt trước)
Thăm khám dịch vụ quản lý sức khỏe răng miệng
(chỉ nhận đặt trước)
Trẻ em từ các cơ sở đa văn hóa : Chăm sóc răng miệng cơ bản, hướng dẫn và dạy cách đánh răng, kiểm tra bệnh dịch hạch và các điều trị nha khoa được hẹn trước, v.v. Các trung tâm giữ trẻ và Trung tâm người cao tuổi : Đánh giá chứng hôi miệng, giáo dục và tư vấn sức khỏe răng miệng nói chung, v.v.

Làm thế nào để được nhận dịch vụ y tế

  • Ghé thăm cơ sở dịch vụ

Điều kiện

  • Trẻ em từ các cơ sở đa văn hóa, trung tâm giữ trẻ và trung tâm người cao tuổi