바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Số điện thoại khẩn cấp
Số điện thoại khẩn cấp
 • 1577-1366
  • Thông tin cơ bản cần thiết cho cuộc sống ở Hàn Quốc và thông tin mới nhất liên quan đến đa văn hóa khả dụng bằng 13 ngôn ngữ.
  • Các ngôn ngữ khả dụng : tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Tagalog, tiếng Khmer, tiếng Uzbek, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Mông cổ và tiếng Nepal
 • Tổng đài thông tin du lịch và giải thích
  1330
  • Mở cửa 24 giờ (tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mã Lai và tiếng Indonesia từ 08:00 đên 19:00)
  • Thông tin du lịch, giải thích du lịch, báo cáo khiếu nại du lịch và liên hệ với cảnh sát du lịch
 • 1345

  Dịch vụ khiếu nại dân sự liên quan đến nhập cảnh và khởi hành từ Hàn Quốc và thông tin về cuộc sống thuận tiện cho người nước ngoài tại Hàn Quốc.

 • Trung tâm tư vấn mạng cho Thanh thiếu niên
  1388

  Tư vấn cho thanh thiếu niên bỏ trốn, đình chỉ học, nghiện Internet và các mối quan tâm cá nhân khác

 • Báo cáo tội phạm
  112
 • Hỏa hoạn
  119
 • cứu hộ
  119
 • cứu hộ khẩn cấp
  119
 • báo cáo thảm họa
  119
 • điều trị y tế khẩn cấp
  119
 • thông tin bệnh viện
  119
 • Tổng đài Gyeonggi-do
  031-120