바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
Những lợi ích
Chương trình giáo dục tiếng Hàn

Chương trình giáo dục tiếng Hàn Những lợi ích

 • Miễn trừ bài kiểm tra viết xin nhập tịch với tư cách công dân Hàn Quốc/ rút ngắn thời gian chờ đợi kiểm tra đạt tư cách công dân Hàn Quốc
 • Được coi là đáp ứng các tiêu chí kiến thức cơ bản khi đăng ký tình trạng thường trú nhân
 • Điểm bổ sung cho thị thực hoặc các ứng dụng liên quan đến nhập cư khác, hoặc miễn kiểm tra khả năng ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Các khóa học giáo dục đem đến cơ hội miễn các bài kiểm tra khả năng tiếng Hàn Quốc khi xin thị thực.

Chương trình giáo dục

Đăng ký thành viên tại trang Immigration & Social Integration Network (www.socinet.go.kr) (Nhập cư & Hội nhập xã hội) và yêu cầu cấp cho cấp độ thích hợp

 • Xin cấp Cấp độ 0
 • Cấp cho các cấp độ khác nhau dựa trên các bài kiểm tra sơ bộ
 • Cấp cho các cấp độ khác nhau dựa trên các khóa học được kết nối
  (Liên quan đến điểm số TOPIK, giấy phép nhập cư kết hôn, các khóa học tiếng Hàn trung cấp cung cấp bởi các cơ sở giáo dục khác, còn các cấp độ khác nhau của các lớp học tiếng Hàn thông thường do Bộ Bình đằng giới và Gia đình cung cấp)
Phân loại(Cấp độ, Khóa học, Tổng số giờ liên lạc, Đánh giá sơ bộ), Tên chương trình giáo dục(Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc, Hiểu biết về Xã hội Hàn Quốc)
Phân loại Tên chương trình giáo dục
Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc Hiểu biết về Xã hội Hàn Quốc
Cấp độ Cấp độ 0 Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Khóa học Cơ bản Sơ cấp 1 Sơ cấp 2 Trung cấp 1 Trung cấp 2 Cơ bản Nâng cao
Tổng số giờ liên lạc 15 giờ 100 giờ 100 giờ 100 giờ 100 giờ 50 giờ 20 giờ
Đánh giá sơ bộ Nói trôi chảy dưới 3 điểm (Không kể điểm kiểm tra viết) 3 điểm ~
20 điểm
21 điểm ~ 40 điểm 41 điểm ~ 60 điểm 61 điểm ~ 80 điểm 81 điểm ~ 100 điểm

Hiện trạng của 9 cơ sở giáo dục tại Gyeonggi-do

Hiện trạng của 9 cơ sở giáo dục tại Gyeonggi-do
Trụ sở hỗ trợ Đa văn hóa Ansan
 • 43, Bubu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-481-3734
Trung tâm Chia sẻ Hạnh phúc Gia đình Đa văn hóa
 • 9-9, Sincheon-ro 2-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 070-7701-3636
Đại học Văn hóa Nghệ thuật kỹ thuật số Seoul
 • 26, Yangjipyeon 1-gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-400-8550
Trụ sở Phúc lợi xã hội toàn diện Choji Ansan
 • 76, Woncho-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-410-2151
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Ansan
 • 26, Hwajeong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-599-1704
Trung tâm Người nhập cư Ansan
 • 42, Damunhwa 1-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-492-8795
Trường Yongsin Ansan
 • 16, Damunhwa-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-494-0675
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc
 • 37, Jigok-ro 6-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-493-7056
Chi nhánh Ansan Trung tâm Hỗ trợ Nhập cư Hàn Quốc
 • 8, Cheonmun 3-gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-501-7909
Thư viện nhỏ Singilsaetbyeol
 • 3F, Samik Apt. Management Building, 55, Saeppul-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
 • 031-492-2707
Trung tâm Giáo dục xã hội, Cơ sở ERICA, Đại học Hanyang
 • 55, Hanyangdae-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
  2F, Guesthouse, ERICA Campus, Hanyang University
 • 031-400-5843

Các câu hỏi về Giáo dục

 • Trụ sở Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Ansan (điều hành các chương trình hội nhập xã hội)
  TEL) 031-481-3734 / FAX) 031-481-0205